Naiktaraf Loji

Loji Rawatan Air Lubuk Merbau, Padang Terap

Pengenalan

  • Tajuk
    Naiktaraf Loji
  • Loji
    FELDA Lubuk Merbau
  • Tahun
    2017
Tujuan utama projek ini adalah untuk membekal air terawat di seluruh Kawasan Lubuk Merbau, Padang Terap terutamanya FELDA Lubuk Merbau dan terbahagi kepada dua(2) pakej :

Pakej 1 :
Kerja-kerja terlibat dalam projek ini termasuk membekal, membina dan menyiapkan sebuah LRA konvensional dan berkapasiti 4JLH  serta termasuk mukasauk dan kerja-kerja berkaitan.

Projek ini telah siap dan beroperasi sepenuhnya pada 18 September 2017.   

Pakej 2 :
Membekal, memasang, membina dan mentauliah laluan-laluan paip jenis MSCL bergarispusat nominal 300mmØ, 250mmØ, 200mmØ dan tangki menara berkapasiti 440,000 gelen dan kerja-kerja berkaitan di Felda Lubuk Merbau, Daerah Padang Terap.

Projek ini telah siap dan beroperasi sepenuhnya pada 30 September 2018        

Pelaksanaan

Pakej 1 :
Membekal, membina dan menyiapkan sebuah Loji Rawatan Air Konvensional dan berkapasiti 4JLH serta muka sauk dan kerja-kerja berkaitan.

Pakej 2 :
Membekal, memasang, membina dan mentauliah laluan-laluan paip jenis MSCL bergarispusat nominal 300mmØ, 250mmØ, 200mmØ dan tangki menara berkapasiti 440,000 gelen dan kerja-kerja berkaitan di Felda Lubuk Merbau, Daerah Padang Terap.

Rumusan

Pakej 1
Loji Rawatan Air Lubuk Merbau, Padang Terap
Tarikh Mula Projek - Disember 14, 2015
Tarikh Siap Projek - September 18, 2017
Loji Mula Beroperasi - September 18, 2017
Pakej 2
FELDA Lubuk Merbau, Padang Terap
Tarikh Mula Projek - Mac 14, 2016
Tarikh Siap Projek - September 30, 2018
Saluran Air Mula Beroperasi - September 30, 2018

Galeri Projek

Ikuti Projek Kami

Daftar email anda untuk menerima maklumat lanjut perkembangan projek-projek kami